Familie Gheyssens – part 1: de woningen

Familie Gheyssens – part 1: de woningen

De ontmoeting die me het meest geraakt heeft tot hiertoe is deze met Dirk Jan Gheyssens. Hij is de zoon van Fritz Gheyssens en kleinzoon van Benoit Gheyssens. Zij waren respectievelijk de technische en algemene directeur bij de Bonneterie Bosteels – De Smeth.

Mijnheer Benooi en Mijnheer Fritz zijn er helaas niet meer. Zij hebben de aftakeling van ‘hun’ du Parc gelukkig niet lang gezien. Maar als ik samen met Dirk Jan rondloop in de woningen en fabriek zijn er een paar moeilijke, emotionele momenten.

Dirk Jan heeft dan ook wel een heel speciale band met du Parc. Hij werd namelijk geboren in de woning op nr. 31 op de Erembodegemstraat. Omdat 3 generaties van de familie Gheyssens sterk verweven zijn met de geschiedenis van du Parc heeft hij mij heel wat te vertellen. Ik hang aan zijn lippen.

Ik ga tijdens onze wandelbabbel terug in de tijd, mee met de familie Gheyssens. We starten aan de woningen. Door de vele vandalenstreken zijn deze helaas enkel nog goed om te worden afgebroken. Maar als Dirk Jan vertelt komen ze even terug tot leven.

Eerst stond er hier een grondstoffenmagazijn. Dit maakte later plaats voor 3 woningen. Deze woningen waren voor het personeel en het kader. Zo was de nr. 27 de portierswoning. De nrs 29 en 31 waren 2 bediendenwoningen. Allen werden ze gebouwd in de periode tussen de 2 wereldoorlogen.

Op de nummer 27 woonde de portier Sooi en zijn vrouw Julie. Later was dit portier Jef Van Haut en zijn gezin. In 1964 werd deze woning omgevormd tot kantoren voor de handelsreizigers. De toenmalige portier Albert en Marcella schoven door naar de nr. 29.

Deze nummer 29 werd een tijdlang bewoond door de familie Leo Calloens. Hij was handelslicentiaat en hoofd van de administratie bij Bosteels. Leo Calloens sprak Esperanto en was voorzitter van de Aalsterse afdeling van het Davidsfonds. Leo was gehuwd met Alice Marron en zij hadden een kroostrijk gezin.

In 1957 trokken zij naar de Watertorenstraat en nam nonkel Luc met zijn kersverse bruid Annie De Lil zijn intrek op de nummer 29. Na de dood van mijn grootvader ‘mijnheer Benooi’ ruilde hij en zijn gezin in 1964 de woning op nr 29 voor deze op nr. 31.

Luc Gheyssens stond vooral gekend als ‘mijnheer Luc, den boas van ’t vraavolk’. Hij deed namelijk de personeelsadministratie van de hoofdzakelijk vrouwelijke werknemers van du Parc.

‘Benooi’ Gheyssens was directeur van du Parc en woonde aanvankelijk met zijn echtgenote en hun 5 kinderen Fritz, Jeanne, Frans, Camiel en Luc in de nummer 31. Benoit was mijn grootvader.

In 1947 werd een nieuwe directeurswoning gebouwd op de nummer 33. Mijn grootvader Benoit maakte hiervan zijn nieuwe thuis vanaf 1948. 

Toen in 1964 ‘mijnheer Benooi’ overleed, verhuisde mijn vader, hun oudste zoon Fritz, van de nr. 31 naar de directeurswoning op nr. 33. Mijn vader was de technisch directeur bij du Parc. Wanneer Fritz in pensioen gaat in 1985 is het Jean-Paul Bosteels die de nieuwe eigenaar wordt van de nummer 33.

Dirk Jan werd dus geboren in de woning nr 31 op de Erembodegemstraat, groeide er op en kent als geen ander de glorie van du Parc. Dit verhaal is nog maar een tipje van de sluier.

Hij had ook een boekje mee met daarin het hele reilen en zeilen in van zijn familie binnen du Parc. Hij gaf me ook een cd vol met foto’s van toen cadeau. De komende maanden deel ik deze prachtige verhalen en foto’s graag met jullie.

Maar het raakt me te moeten zien hoe het hem pijn doet om de woningen te vinden in de staat zoals ze nu zijn. Ik voel zijn verdriet te moeten vaststellen dat zijn thuis zo hard te lijden heeft gehad onder de zinloze acties van snode jongeren.

Maar hopelijk vindt hij troost in het feit dat de hele site een schitterende nieuwe toekomst krijgt.