Gevonden!

Gevonden!

In de maand mei deed ik een oproep om mij te helpen bij mijn zoektocht naar Juffrouw Jeannine. Zij was de sociale assistente bij de Bonneterie Bosteels-De Smeth alias du Parc. Jos Verleysen had haar heel graag nog eens ontmoet omdat het dankzij haar was dat hij heeft verder mogen en kunnen studeren.

Het is door mijn ontmoeting met Karel Bosteels dat alles in een stroomversnelling is gekomen. En zo was er afgelopen dinsdag, 23 augustus 2016, eindelijk de ontmoeting van Jos Verleysen met Juffrouw Jeannine.

Zij is een fijne maar zeer bescheiden dame. Ook is ze zich niet ten volle bewust van welke positieve impact haar daden hadden op de families. Of ze Jos nog helemaal kon plaatsen was niet direct duidelijk totdat hij over Middelkerke begon.

De zomervakanties met de kinderen van de werknemers van du Parc waren voor haar de mooiste en dierbaarste herinneringen. Stilletjes aan kwam alles terug. Ja Jos, je was van de braafste jongens daar :-).

Gezien haar hoge leeftijd maakten wij onze ontmoeting niet te lang. Ze liet wel goed verstaan dat ze graag heeft dat er nog bezoekjes volgen. Dat zal zeker gebeuren juffrouw Jeannine, want je bent een speciale en opmerkelijke dame.

En wat was ze blij met de zonnebloemen! Ze had deze nog nooit van zo dicht gezien zei ze met de tranen in haar ogen. Ontroerend en prachtig dat iemand nog zo gelukkig kan zijn met een simpel gebaar.